You, the petitioner

Respecteer de privacy van slachtoffers en nabestaanden

160 signatures

MEDEDELING (16 mei 2010)

Jammer genoeg is niet langer het doel van deze petitie onderwerp van discussie, maar de petitie en de initiatiefnemer zelf. Dat was en is niet de bedoeling, reden waarom de petitie is gestaakt.

Sommigen zagen in deze petitie een oproep tot censuur. Voor de duidelijkheid: dat was op geen enkele manier de bedoeling van de petitie. De directe aanleiding voor deze petitie waren een aantal grove privacyschendingen en de wens dit in de toekomst te voorkomen.

=======

(oorspronkelijke tekst)

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de vliegramp in Tripoli hebben verschillende media de privacy van slachtoffers en nabestaanden met voeten getreden. Wij willen de media oproepen tot zelfbeheersing, en de politiek vragen om te kijken of dit soort acties aan banden kan worden gelegd.

Petition

We

bezorgde burgers die meeleven met slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in Tripoli,

 

observe

dat verschillende media de privacy van slachtoffers en nabestaanden met voeten treden en daarmee de grenzen van het fatsoen ver overschrijden,

 

and request

  • de media nu en in het vervolg om enige zelfbeheersing te tonen;

  • het Openbaar Ministerie om grondig te onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten en zo ja tot vervolging over te gaan;

  • de Tweede Kamer om te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2010-06-14 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
David Rietveld 
Organisation:
geen 

History

Signatures